Hans Petter Steinsholt

Hans Petter Steinsholt

  • Mellomfag i idrett ved Norges idrettshøyskole 1979-81
  • Fysioterapi ved Statens Fysioterapihøyskole i Oslo 1981-83
  • Turnustjeneste i 1984 , Offentlig godkjent fysioterapeut 1985
  • Arbeidserfaring: Flytta til Drammen i 1985 for å spille fotball for Mjøndalen I.F. I toppdivisjonen.
  • Jobbet et år ved Trimmen fysikalske og et år kombinert ved Røyken sykehjem.
  • Vestbygda Fysikalske i Spikkestad og Hornes Fysikalske institutt i Drammen.
  • Ble i 1987 tilbudt å flytte praksisen til Strømsø Fysikalske Institutt, og har vært der siden.

 


Arbeidsområder

  • Driver generell allmenpraksis, men spesielle interessefelt har vært barn og idrettsfysioterapi.
  • Etter avtale med helseavdelingen i Drammen kommune er HPS minimum 8 timer pr. uke fysioterapeut ved Frydenhaug skole, som er en skole for fysisk og psykisk utviklingshemmede barn.