Psykomotorisk fysioterapi
  • Del:

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er et spesialfelt innen fysioterapi med en egen norsk tradisjon.Man må være fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi på høgskole-/universitets nivå, å kunne kalle seg psykomotorisk fysioterapeut.

I psykomotorisk fysioterapi er grunntanken at kropp,tanke og følelser fungerer som en helhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. I psykomotorisk fysioterapi forstås kroppen som bærer av viktige erfaringer , og er derfor en vesentlig kilde til selvinnsikt. Våre tanker og følelser oppleves og uttrykkes i kroppen. Imidlertid kan livet kreve at "det vonde" må skyves bort.

Når pusten holdes og muskulaturen spennes, fortrenges stress, redsel og uro midlertidig. Spenninger som holdes over tid påvirker balansen, pusten og tilgangen til tanker og følelser. Når spenninger ikke reguleres med avspenning utvikles en vanespenning. Denne vanespenningen kan utvikles til kroniske smerter,som endrer kropps opplevelsen, påvirker selvfølelsen og kroppsbildet.

Trening

Trening

Treningsterapi

Opptrening etter skader og inngrep

Rehabilitering

Idrettsfysioterapi

...

les mer »

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er et spesialfelt innen fysioterapi med en egen norsk ...

les mer »

Manuellterapi

Manuellterapi

En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialkompetanse i muskel og ...

les mer »

Fysioterapi

Fysioterapi

  • Generell Fysioterapi
  • Barnefysioterapi
  • Rehabilitering etter operasjoner
  • ...
les mer »